Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego. Podręcznik „dobrych praktyk” - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego. Podręcznik „dobrych praktyk”