Smart slow city jako hybrydowy model rozwoju współczesnych miast - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Smart slow city jako hybrydowy model rozwoju współczesnych miast