OPM

Smart slow city jako hybrydowy model rozwoju współczesnych miast