Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Wrocławia w latach 1945-2015 [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Wrocławia w latach 1945-2015 [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]