OPM

Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji – próba ujęcia globalnego [Problemy Rozwoju Miast, 1/2014]