OPM

Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesu rewitalizacji [Studia Ekonomiczne, 104/2012]