Stan planistyczny gmin województwa podlaskiego z obszarami cennymi przyrodniczo [Studia Regionalne i Lokalne, 3(45)/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Stan planistyczny gmin województwa podlaskiego z obszarami cennymi przyrodniczo [Studia Regionalne i Lokalne, 3(45)/2011]