OPM

Stan prawny ochrony krajobrazu w Polsce w 2015 r. oraz postulaty jego doskonalenia [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]