OPM

Strategia rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 20130 r,. ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego wraz ze strategią dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT)