Strategy of placemaking- an essay on Seattle architecture [Czasopismo techniczne Architektura, 3-A/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Strategy of placemaking- an essay on Seattle architecture [Czasopismo techniczne Architektura, 3-A/2015]