OPM

Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin an przykładzie podatku od środków transportowych [Studia Regionalne i Lokalne, 2(44)/2011]