OPM

System PRT jako szansa na radykalną poprawę transportu w mieście [Studia Miejskie, 6/2012]