OPM

Sytuacja dochodowa samorządów gminnych w Polsce [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346/2014]