OPM

Tereny placówek oświatowych w Bydgoszczy – diagnoza stanu istniejącego i kierunki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem parkingów i organizacji ruchu przy istniejących i planowanych basenach