OPM

Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta [Studia Regionalne i Lokalne, 3(57)/2014]