OPM

Tożsamość terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332/2014]