OPM

Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (4) 2015]