OPM

Turystyka graffiti w opinii respondentów z wybranych miast: Gdańsk, Łódź, Poznań [Turystyka kulturowa 8/2015]