OPM

Urbanizm andyjski jako przykład urbanizmu niskiej gęstości