Urbanizm andyjski jako przykład urbanizmu niskiej gęstości - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Urbanizm andyjski jako przykład urbanizmu niskiej gęstości