Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako narzędzie kształtowania polityki i praktyki logistycznej miast i regionów [Ekonomika Transportu i Logistyka, 42/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako narzędzie kształtowania polityki i praktyki logistycznej miast i regionów [Ekonomika Transportu i Logistyka, 42/2012]