OPM

Uwarunkowania i mechanizmy koordynacji sieci [Studia Ekonomiczne, 141/2013]