Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]