OPM

Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi [Studia Regionalne i Lokalne, 2(56)/2014]