OPM

Warunki mieszkaniowe jako wymiar procesów suburbanizacji w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce [Acta Geographica Silesiana, 16/2014]