OPM

Warunki zamieszkania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w latach 2007 i 2011 [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]