OPM

Wdrażanie koncepcji elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy w warunkach przemian demograficznych [Studia Ekonomiczne, 103/2012]