OPM

Wielkie osiedla Wrocławia i ich atrakcyjność turystyczna [Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 24/2012]