Wpływ inicjatyw klastrowych na wdrażanie innowacji [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wpływ inicjatyw klastrowych na wdrażanie innowacji [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]