OPM

Wpływ postępu technicznego na wybór miejsca zamieszkania w perspektywie historycznej [Studia Miejskie, 14/2014]