OPM

Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację zespołów poprzemysłowych [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013]