OPM

Wrocław miastem rzek, mostów i kładek [Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 24/2012]