OPM

Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego [Studia Miejskie, 19/2015]