Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na wybranych przykładach - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na wybranych przykładach