OPM

Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa [Studia Ekonomiczne, 119/2012]