OPM

Współzależności i interakcje pomiędzy metropoliami a terenami od nich zależnymi- bieżąca sytuacja i perspektywy zarządzania w Europie [Studia Miejskie, 4/2011]