OPM

Wybrane aspekty lokalizacji hoteli [Studia Miejskie, 16/2014]