OPM

Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej – szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego Przykład Hiszpanii [Turystyka kulturowa 3/2015]