OPM

Wyróżniki fizjonomicznych typów krajobrazów Kazimierskiego Parku Krajobrazowego-identyfikacja,klasyfikacja i kierunki ochrony [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]