Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji RPO WK-P na lata 2014-2020