OPM

Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki – na wybranych przykładach [Turystyka kulturowa 5/2015]