OPM

Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarach miejskich- efekty ekonomiczne i społeczne [Studia Miejskie, 6/2013]