OPM

Zagrożenia ogrodów zabytkowych wynikające z restrykcyjnych postaw służb konserwatorskich [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce]