Zagrożenia parków i ogrodów towarzyszących historycznym szpitalom psychiatrycznym w Polsce [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zagrożenia parków i ogrodów towarzyszących historycznym szpitalom psychiatrycznym w Polsce [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce]