OPM

Zarys historii komunikacji tramwajowej na obszarze konurbacji katowickiej [Acta Geographica Silesiana, 11/2012]