OPM

Marketing wirusowy w promocji miejsc i produktów turystycznych [Zarządzanie i Finanse, 12, 2/2014]