OPM

Analiza możliwości prawnych realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zasobów publicznych poprzez instytucje funduszu inwestycyjnego [Zarządzanie i Finanse, 13, 3/2/2015]