OPM

Rozwój infrastruktury i usług społecznych na rynku domów pomocy społecznej w świetle teorii zrównoważonego rozwoju [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]