OPM

Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]