OPM

Miasta 2.0 we współczesnej gospodarce [Zarządzanie i Finanse, 12, 4/2014]