OPM

Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce [Zarządzanie i Finanse, 13, 4/1/2015]