Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich miast - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich miast